Ärianalüütika

Juhid pole sageli rahul nende töölauale jõudva finantsinformatsiooni sisu ega selle saamiseks kuluva ajaga. Saame Sinu meeskonda aidata kaasaegse ja operatiivse ärianalüütika lahendusega – selle loomisel ning ettevõtte finantssüsteemi optimeerimisel.

“Võta ärianalüütika abil vastu strateegiliselt parimad otsused!”

Millist väärtust loob ärianalüütika rakendus ettevõtte juhtidele?

  • Tagab õigeaegse kvaliteetse informatsiooni ettevõtte äriliste otsuste langetamiseks.
  • Hoiab kokku andmete kogumisele, analüüsile ja haldamisele kuluvat aega ning raha.
  • Annab juhtidel reaalajas ülevaate ettevõtte finantsandmetest.
  • Andmed on kättesaadavad ühest kohast ettevõtte juhtidele sobival kujul.

Kutsu meid appi!

Ärianalüütika teenuse käigus:

  • Analüüsime ettevõttes juba kasutusel olevaid arvestus- ja aruandlussüsteeme.
  • Kaardistame kõigi võtmeisikute infovajaduse.
  • Toome välja tänase süsteemi kitsaskohad.
  • Pakume välja lahenduse just Sinu ettevõtte vajadustest lähtuva aruandlussüsteemi ülesehitamiseks ja juurutamiseks.

Lõpptulemusena paraneb info liikumise kiirus ja kvaliteet ning Sul jääb oluliselt rohkem aega ettevõtte põhitegevusega tegelemiseks.

“Juhtimistöölaud on ärianalüütika parim abimees.”

Miks kasutame oma töös juhtimistöölauda?

1. Informatsiooni terviklikkus – integreeritud andmed

Juhtimistöölaud võimaldab integreerida andmed erinevatest allikatest nagu majandustarkvara, GPS lahendused, MS Exceli süsteemid, projektijuhtimise rakendused või mistahes muud ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemid.

2. Kasulik igal juhtimistasandil

Juhtkonnale võimaldab see ülevaatlikku töölauda koos strateegiliste ja taktikaliste mõõdikutega, mis võimalikest ohuteguritest juba ennetavalt märku annavad.

Finantsjuhile ja kontrollerile võimaldab juhtimistöölaud automatiseeritud informatsiooni debitoorsete võlgnevuste ja krediidilimiidi juhtimiseks, samuti konsolideeritud aruannete, finantsprognooside jpt ajakriitilist informatsiooni sisaldavate aruannete vaatamine reaalajas andmetega.

Müügi– ja turundusjuhid saavad juhtimistöölaualt kogu nende jaoks olulise informatsiooni kliendiportfelli detailseks analüüsiks, müügiplaanide jälgimiseks, tooteportfelli haldamiseks, müügiprognooside koostamiseks jpms.

Tootmise ja tarneahela juhid näevad juhtimistöölaual vajalikku infot varude juhtimiseks ja ostude planeerimiseks, prognooside koostamiseks, tootmisplaanide jälgimiseks ja just-in-time, 6sigma, lean management tootmismudelite realiseerimiseks.

3. Unikaalne ärianalüüsi lahendus

Standardseid lahendusi ei eksisteeri, seetõttu on iga juhtimistöölaud unikaalne ja peegeldab vaid Sinu ettevõtte jaoks olulist informatsiooni. Me aitame Sul näha võimalusi, kuidas juhtimistöölaua kaasabil ettevõtet veelgi tõhusamaks muuta. Iga juhtimistöölaua lahendus valmib tihedas koostöös ettevõtte võtmeisikutega. Üheskoos kaardistame hetkeolukorra ja defineerime lähteülesande ja siis meie töötame välja Teile sobiva juhtimistöölaua lahenduse ning anname nõu, kuidas seda kasutada.

Juhtimistöölaud võimaldab mõõta kõiki ettevõtte tegevuste juhtimiseks olulisi aspekte. Juhtimisotsuste vastuvõtmiseks vajalikud näitajad on alati terviklikul ja kergestihaarataval moel üle internetivõrgu kättesaadavad. Juhtimistöölaud on suurepärane töövahend mistahes ärivaldkonnas ja mistahes juhtimistasandil.

Võta meiega ühendust ja muudame keerulised andmehulgad ärianalüütika abil süsteemseks ja selgeks informatsiooniks.

Miks valida EFTA?

Aeg

Inimesed, kes iga päev ei tegele finantside ja raamatupidamisega, ei pea oma väärtusliku aega kulutama ning jääb rohkem aega keskenduda oma põhitegevusele.

Kiirus

Kiire ja tulemuslik kliendi probleemide lahendamine on meie südameasjaks. Meile läheb korda ja hoolime sellest, et meie klientidel läheb hästi.

Professionaalsus

Meie meeskonda kuuluvad usaldusväärsed, laialdaste teadmiste ja kogemustega finantsistid, kellel on pikaajaline praktiline kogemus eri valdkondadest.

Innovaatilisus

Reaalajas arvestussüsteemiga toome operatiivselt juhi lauale ettevõtte finantsnäitajad, mis võimaldavad vajadusel koheselt reageerida.

Operatiivsus

Meie professionaalid töötavad kui majasisesed eksperdid, kes on juhi jaoks reaalajas kontaktivõtu kaugusel.

Lihtsus

Hoiame oma finantsarvestuse lihtsa, arusaadava ja selgena.

Pidev areng

Investeerime järjepidevalt töötajate koolitusse ja IT arendustesse, et kiirendada ning täiustada finantsinfo kättesaadavust juhtidele.

Jätkusuutlikkus

Juhtimisarvestus on arvestuskeskkond, kus on talletatud finantsnäitajad, kommunikatsioon ja taustinfo, mis on vajalik finantsotsuste langetamiseks.

Võta meiega ühendust