Ettevõtte asutamine / ettevõtte likvideerimine

Ettevõtte asutamine, ettevõtte likvideerimine, jagunemine ja ühinemine on EFTA spetsialistide abiga lihtne. Aitame ettevõtte asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel ja likvideerimisel. Koostame ka vajalikud dokumendid äriregistris muudatuskannete tegemiseks.

Ettevõtte asutamine

Võtame enda kanda kõik ettevõtte asutamisega kaasnevad tegevused, alustades ettevõtte registreerimisest Äriregistris ja lepingute sõlmimisest Maksuametis. Vajadusel esindame klienti notaris või suhtlemisel pangaga. Jäta ettevõtte asutamine meie hooleks. Ettevõtte asutamine meie abiga on lihtne ja sujuv.

Ettevõtte likvideerimine

Ettevõtte likvideerimine on küllaltki aeganõudev protsess, mis kestab vähemalt kuus kuud. Oleme koostööpartneriks kogu likvideerimisprotsessi käigus. Suhtleme vajalike osapooltega, koostame nõutud aruanded ja tagame protsessi eduka lõpuleviimise. Jäta ettevõtte likvideerimine EFTA hooleks.

Ettevõtte jagunemine ja ühinemine

Ettevõtte jagunemise/ühinemise nõuded on sätestatud Äriseadustikus. Tuleme siinkohal oma kogemuste ja teadmistega appi, jälgime ja nõustame klienti ettevõtte ümberkujundamisel algusest lõpuni.

Miks valida EFTA?

Aeg

Inimesed, kes iga päev ei tegele finantside ja raamatupidamisega, ei pea oma väärtusliku aega kulutama ning jääb rohkem aega keskenduda oma põhitegevusele.

Kiirus

Kiire ja tulemuslik kliendi probleemide lahendamine on meie südameasjaks. Meile läheb korda ja hoolime sellest, et meie klientidel läheb hästi.

Professionaalsus

Meie meeskonda kuuluvad usaldusväärsed, laialdaste teadmiste ja kogemustega finantsistid, kellel on pikaajaline praktiline kogemus eri valdkondadest.

Innovaatilisus

Reaalajas arvestussüsteemiga toome operatiivselt juhi lauale ettevõtte finantsnäitajad, mis võimaldavad vajadusel koheselt reageerida.

Operatiivsus

Meie professionaalid töötavad kui majasisesed eksperdid, kes on juhi jaoks reaalajas kontaktivõtu kaugusel.

Lihtsus

Hoiame oma finantsarvestuse lihtsa, arusaadava ja selgena.

Pidev areng

Investeerime järjepidevalt töötajate koolitusse ja IT arendustesse, et kiirendada ning täiustada finantsinfo kättesaadavust juhtidele.

Jätkusuutlikkus

Juhtimisarvestus on arvestuskeskkond, kus on talletatud finantsnäitajad, kommunikatsioon ja taustinfo, mis on vajalik finantsotsuste langetamiseks.

Võta meiega ühendust