Rahavoogude juhtimine

Kõikidel ettevõtetel ei ole kohustust koostada rahavoogude aruannet. Samas on rahavoogude juhtimine ja rahavooaruanne vahel just vajalik, et leida vastused küsimustele – miks ei ole ettevõttel piisavalt vabasid vahendeid või millised investeeringud on võimalikud eesootaval perioodil? Rahavoogude aruanne aitab hinnata, kas ettevõte on võimeline lisaks olemasolevatele kohustustele tulema toime ka tulevaste otsuste tulemusena tekkivate kohustustega.

“Rahavoogude aruanne annab infot ettevõtte finantsolukorra muutustest.”

Rahavoogude juhtimine ja rahavoo aruande koostamine hõlmab

  • Vaatleme ettevõtte rahajäägi muutumist rahavooaruandes kolme erineva tegevuse: äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse lõikes.
  • Aitame hinnata ettevõtte rahalist võimet maksta dividende ja laenude intresse.

Võta meiega ühendust, koostame Sulle rahavoogude aruande, mis annab Sulle igakülgset infot ettevõtte finantsolukorra tegelikest muutustest.

Miks valida EFTA?

Aeg

Inimesed, kes iga päev ei tegele finantside ja raamatupidamisega, ei pea oma väärtusliku aega kulutama ning jääb rohkem aega keskenduda oma põhitegevusele.

Kiirus

Kiire ja tulemuslik kliendi probleemide lahendamine on meie südameasjaks. Meile läheb korda ja hoolime sellest, et meie klientidel läheb hästi.

Professionaalsus

Meie meeskonda kuuluvad usaldusväärsed, laialdaste teadmiste ja kogemustega finantsistid, kellel on pikaajaline praktiline kogemus eri valdkondadest.

Innovaatilisus

Reaalajas arvestussüsteemiga toome operatiivselt juhi lauale ettevõtte finantsnäitajad, mis võimaldavad vajadusel koheselt reageerida.

Operatiivsus

Meie professionaalid töötavad kui majasisesed eksperdid, kes on juhi jaoks reaalajas kontaktivõtu kaugusel.

Lihtsus

Hoiame oma finantsarvestuse lihtsa, arusaadava ja selgena.

Pidev areng

Investeerime järjepidevalt töötajate koolitusse ja IT arendustesse, et kiirendada ning täiustada finantsinfo kättesaadavust juhtidele.

Jätkusuutlikkus

Juhtimisarvestus on arvestuskeskkond, kus on talletatud finantsnäitajad, kommunikatsioon ja taustinfo, mis on vajalik finantsotsuste langetamiseks.

Võta meiega ühendust