Üks suurimad Eesti kapitalil põhinev finantsjuhtimise ja raamatupidamise ettevõte Eesti Finantsteenuste Agentuur EFTA pakub kõiki finantsteenuseid ja abistab valdkondades, mis on vajalikud nii eduka äri ajamiseks kui ka kohalike omavalitsuste efektiivseks toimimiseks kiirelt muutuvas majanduskeskkonnas.

Meie väärtused:

  • Aeg. Inimesed, kes iga päev ei tegele finantsidega, ei pea tänu meile selleks ka liigselt aega kulutama. Finants- ja juhtimisarvestus on organisatsiooni sise - ja väliskommunikatsioonikeskkond, mis jätab rohkem aega põhitegevusele.
  • Innovaatilisus. Digitaliseerimise ja reaalajas arvestussüsteemidega toome juhi lauale tegevuste arvnäitajad mis võimaldavad vastavalt vajadusele kohe reageerida. Me usume innovaatilistesse lahendustesse ning oleme varmad neid ka sinuga jagama.
  • Lihtsus. Hoiame oma finantsarvestuses lihtsa ja selgena. .
    Jätkusuutlikkus. Juhtimisarvestus on arvestuskeskkond, kus salvestatakse finantsnäitajad ja kommunikatsioon ning mis hoiab endas taustinformatsiooni finantsotsuste osas.


EFTA pakub raamatupidamisteenuseid ja ärinõustamist. Esimesel juhul aitame täita seadusest tulenevaid juriidilisi ja raamatupidamislikke kohustusi, teisel juhul aga juhime tähelepanu äri planeerimisest ja juhtimisest tulenevatele võimalustele.

Meie teeme sinu eest ära töö, mida me oskame sinust paremini ja mis on aja ja raha kokkuhoidmise eesmärgil kasulik meile delegeerida.

EFTA teenused annavad kohe nähtavaid ja mõõdetavaid tulemusi. Meie usaldusväärsust kinnitavad rohkem kui 20 aastat meie püsiklientideks olnud ettevõtted.

Me teeme koostööd erinevate Eesti ja rahvusvaheliste tarkvaratootjate ning teenusepakkujatega, et tagada klientidele kõige sobivamad ja efektiivsemad digitaalsed lahendused.

Võtke ühendust

Veel teenuseid