Aitame Sind äriplaanide, eelarvete koostamisel, rahavoogude juhtimisel, finantstulemuste ja äriprojektide analüüsimisel ja finantsasutustega suhtlemisel. Pakume abi ka strateegilises juhtimises, projektide juhtimisel ning nende käivitamiseks vajalike ettevõtlustoetuste taotlemisel ja tasuvusuuringute koostamisel.

Finantsvaldkond pole pusle, kus tükkide arv on täpselt loetud ja tervikpilt alati sama. Finantsjuhtimine sarananeb pigem legoga, kus luuakse klots-klotsi haaval väärtust ja mõne osa puudumine või asendamine teisega viib teinekord ootamatult heade lahendusteni.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte raamatupidaja saab hakkama igapäevaste finantstoimingute ja -ajaloo haldamisega, ent sageli pole see piisavaks sisendiks tulevikku suunatud tegevusteks ja pikaajaliste plaanide tegemiseks, mis kasvataksid ettevõtte väärtust.

Sõltumata äritegevuse eesmärkidest on oodatud tulemuseks alati kasum ja ettevõtte väärtuse kasv. Ka finantsjuhtimise eesmärgiks on maksimeerida kasumit ja vähendada kulusid. Kui eesmärgid on üldjoontes püsivad ja järjepidevad, on ümbritsev ärikeskkond üha kiiremini muutuv, jättes vähem ruumi vigade tegemiseks ja parandamiseks. Teisalt loob areng ja muutuvad olud täiendavaid võimalusi uute väljavaadete ja otsuste elluviimiseks. EFTA finantsjuhtimise teenus annab võimaluse saada professionaalset hinnangut ja abi väljastpoolt, mis aitab äriplaani ja eelarveplaani koostamisel, rahavoogude juhtimisel, finantstulemuste ja äriprojektide analüüsimisel ja isegi finantsasutustega suhtlemisel. 

Võta meiega ühendust ja aitame Sul efektiivse finantsjuhtimisega jõuda heade lahendusteni. Eesti Finantsteenuste Agentuur on Sinu strateegiline partner finantsjuhtimise alal: süstematiseerime Sinu ettevõtte andmed ja aitame teha edasiviivaid otsuseid.

 

 

 

Võtke ühendust

Veel teenuseid