Äritegevuse eesmärgiks on enamasti alati kasum ja ettevõtte väärtuse kasv. Kui ka eesmärgid on üldjoontes püsivad ja järjepidevad, siis ümbritsev ärikeskkond on üha kiiremini muutuv, jättes vähem ruumi vigade tegemiseks ja parandamiseks. Teisalt loob areng ja muutuvad olud uusi võimalusi uute väljavaadete ja otsuste elluviimiseks.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte raamatupidaja saab hakkama igapäevaste finantstoimingute ja -ajaloo haldamisega, ent sageli pole see piisavaks sisendiks pikaajaliste tulevikuplaanide tegemiseks, mis kasvataksid ettevõtte väärtust.

EFTA finantsjuhtimise teenus annab võimaluse saada professionaalset hinnangut ja abi väljastpoolt – aitame äri- ja eelarveplaani koostamisel, rahavoogude juhtimisel, finantstulemuste ja äriprojektide analüüsimisel ja ka finantsasutustega suhtlemisel. Pakume tuge ka strateegilises juhtimises, projektide juhtimisel ning nende käivitamiseks vajalike ettevõtlustoetuste taotlemisel ja tasuvusuuringute koostamisel.
Finantsvaldkond pole puzzle, kus tükkide arv on täpselt loetud ja tervikpilt alati sama – see sarnaneb pigem Legoga, kus luuakse klots-klotsi haaval väärtust ja mõne osa puudumine või asendamine teisega viib teinekord ootamatult heade lahendusteni. 

 

Võtke ühendust

Veel teenuseid