Igal suuremal tehingul on kolm külge – juriidika, finantsid ja maksud - milleks kaasatakse sageli erinevaid eksperte, mis suurendab bürokraatiat, aja- ja rahakulu. Aitame Sind keerulise ja aeganõudva asjaajamisega, pakkudes äriteenuseid kõigis kolmes valdkonnas.

 

Äriregistriteenused

Aitame Sind äriühingu asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel ja likvideerimisel. Koostame ka vajalikud dokumendid äriregistris muudatuskannete tegemiseks. Ettevõtte asutamine, likvideerimine, jagunemine ja ühinemine on EFTA spetsialistide abiga lihtne.

 

Ettevõtte asutamine

Võtame enda kanda kõik ettevõtte asutamisega kaasnevad tegevused, alustades ettevõtte registreerimisest Äriregistris ja lepingute sõlmimisest Maksuametis. Vajadusel esindame klienti notaris või suhtlemisel pangaga. Jäta ettevõtte asutamine meie hooleks. Ettevõtte asutamine meie abiga on lihtne ja sujuv.

 

Ettevõtte likvideerimine

Ettevõtte likvideerimine on küllaltki aeganõudev protsess, mis kestab vähemalt kuus kuud. Oleme koostööpartneriks kogu likviderimisprotsessi käigus. Suhtleme vajalike osapooltega, koostame nõutud aruanded ja tagame protsessi eduka lõpuleviimise. Jäta ettevõtte likvideerimine EFTA hooleks.

 

Ettevõtte jagunemine ja ühinemine

Ettevõtte jagunemise/ühinemise nõuded on sätestatud Äriseadustikus. Tuleme siinkohal oma kogemuste ja teadmistega appi, jälgime ja nõustame klienti ettevõtte ümberkujundamisel algusest lõpuni.

 

Maksunõustamine

Nõustame nii Eesti kui ka rahvusvahelistes maksuküsimustes, viime läbi maksuauditeid. Anname omapoolse hinnangu võimalikele maksuriskidele ja parima tulemuse saavutamiseks kaasame oma töösse alati spetsialiste väljaspoolt.

 

Juriidiline nõustamine

Pakume juriidilist abi äri-, võla- ja tööõiguslike lepingute ja muu dokumentatsiooni koostamisel ja analüüsil. Nõustame omanike vahelisi tehinguid ja koostame omanike vahelisi suhteid reguleerivad lepingud (aktsionäride ja osanike lepingud).

 

Võta meiega ühendust ja tegeleme Sinu eest bürokraatliku ja juriidilise asjaajamisega, jättes Sulle aega rohkem tegeleda oma ettevõtte igapäevase põhitegevusega.

Võtke ühendust

Veel teenuseid