Muudame äriandmete kogumise, analüüsi ja haldamise lihtsamaks, lihtsustades seeläbi Sinu ettevõtte äriliste otsuste langetamist.

Tihti pole juhid rahul saadava finantsalase informatsiooni sisu ja selle saamiseks kuluva ajaga. Meie saame Sind siinkohal aidata. Kutsu meid appi! Optimeerime Sinu finantssüsteemi, analüüsides Sinu olemasolevat finantssüsteemi, tuues välja selle kitsaskohad ja tehes ettepanekuid finantssüsteemi efektiivsemaks toimimiseks. Optimeeritud finantssüsteem on oluline ettevõtte konkurentsieelis. See võimaldab kokku hoida andmete töötlemisega seotud aega ja kulusid.

Ärianalüütika teenuse raames analüüsime kasutusel olevaid arvestus- ja aruandlussüsteeme ning pakume välja just Sinu ettevõtte võtmeisikute infovajadusele vastava süsteemi ülesehitamise ja juurutamise. Selle tulemusena liigub info kiiremini ja Sul on rohkem aega tegeleda ettevõtte põhitegevusega.

 

Juhtimistöölaud – ärianalüütika parim abimees

Juhtimistöölaud võimaldab integreerida andmed erinevatest allikatest, milleks võivad olla majandustarkvara, GPS lahendused, MS Exceli süsteemid, projektijuhtimise rakendused või mistahes muud ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemid.

 

Miks kasutame oma töös juhtimistöölauda?

1. Informatsiooni terviklikkus – integreeritud andmed

Ärianalüütika teenuse raames kasutame juhtimistöölauda. See võimaldab integreerida andmed erinevatest allikatest, milleks võivad olla majandustarkvara, GPS lahendused, MS Exceli süsteemid, projektijuhtimise rakendused või mistahes muud ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemid.

EFTA ärianalüütika - juhtimistöölaud


2. Sobilik igal juhtimistasandil

Juhtkond

 • Ülevaatlikud töölauad;
 • strateegilised mõõdikud;
 • taktikalised mõõdikud jpm.


Finantsjuht ja kontroller

 • Debitoorse võlgnevuse juhtimine;
 • konsolideeritud aruanded;
 • krediidilimiidi juhtimine;
 • finantsprognoosid jpm.

Müügi– ja turundusjuht

 • Kliendiportfelli detailne analüüs;
 • müügiplaanide jälgimine;
 • tooteportfelli haldus;
 • müügiprognooside koostamine jpm.

Tootmise ja tarneahela juhtimine

 • Varude juhtimine ja ostude planeerimine;
 • prognooside koostamine;
 • tootmisplaanide jälgimine;
 • just-in-time, 6sigma, lean management tootmismudelite realiseerimine jpm.

 

3. Unikaalne ärianalüüsi lahendus

Standardseid lahendusi ei eksisteeri, seetõttu on iga juhtimistöölaud unikaalne ja peegeldab vaid sinu ettevõtte jaoks olulist informatsiooni. meie aitame sul näha võimalusi, kuidas on juhtimistöölaua kaasabil võimalik ettevõtet veelgi tõhusamaks muuta. Koostöös sinuga aitame kaardistada hetkeolukorra, defineerime lähteülesande, töötame välja sobiva juhtimistöölaua lahenduse ning anname nõu, kuidas seda kasutada.

 

EFTA ärianalüütika

 

Juhtimistöölaud võimaldab mõõta kõiki olulisi aspekte, mis aitavad tegevusi juhtida. Juhtimisotsuste vastuvõtmiseks vajalik näitajad on alati terviklikul ja kergestihaarataval moel üle internetivõrgu kättesaadav. Juhtimistöölaud on suurepärane töövahend mistahes ärivaldkonnas ja mistahes juhtimistasandil.

Võta meiega ühendust ja muudame ärianalüütika abil keerulised andmehulgad süsteemseks ja selgeks informatsiooniks.

 

Ärianalüütika - EFTA juhtimistöölaud

Kliendid räägivad juhtimistöölauast

„Juhtimistöölaua kõige olulisem märksõna meie jaoks on aja kokkuhoid. Suurte andmemahtude juures kulutasime andmete töötlemisele tunde ja isegi päevi - täna saame tänu juhtimistöölauale keskenduda sisulisele analüüsile. Lisaks on see suurepärane sisekontrolli abivahend."
Mirje Trumsi, PlusPlus Capital AS

Võtke ühendust

Veel teenuseid