EFTA ehk Eesti Finantsteenuste Agentuur korraldab kõiki finantsteenuseid ja valdkondi, mis on vajalikud eduka äri ajamiseks. Meie eesmärk on kärpida klientide kulusid ja suurendada tulusid läbi aja- ja inimressursi säästmise, mille tagavad finantsteenuste kaasaegsed e-lahendused. Aitame juurutada paberivaba raamatupidamist ning viime sisse interaktiivsed töölauad, mille baasilt on lihtne teha ärilist tarku otsuseid.

EFTA pakub nii finantsnõustamist, finantsjuhtumist, raamatupidamisteenust kui ka ärianalüüsi eesmärgiga aidata kliendil viia oma ettevõte uuele tasemele.  

Meie lahenduste puhul pole juhtkonnal vajadust igapäevaste raportite, arvete ja tellimuste pärast muret tunda, kuna finantside detailne ülevaade on kättesaadav alati ja igalpool, olenemata seadmest ja asukohast. Sealjuures ei ole vaja teha kulukaid investeeringuid riist- ja tarkvarasse. 

Tutvu meie teenustega ning võta ühendust! 

Tahad tõsta tootlikkust ja kasvatada kasumit?

EFTA tuleb Sulle appi!

Süstematiseerime Sinu ettevõtte andmed väärtuslikuks infoks, mille abil saad teha oma äri edasiviivaid otsuseid.

Finantssüsteemid

EFTA eksperdid kaardistavad Sinu ettevõtte hetkeolukorra, ootused ja võimalused ning arendavad tegelikele vajadustele vastava efektiivse finantssüsteemi.
Ainukesena Eestis omame kompetentsi pakkumaks efektiivseid finantssüsteeme nii äriettevõtetele kui kohalikele omavalitsustele.

Finantsjuhtimine

Finantsvaldkond pole pusle, kus tükkide arv on täpselt loetud ja tervikpilt alati sama – see sarnaneb pigem legoga, kus luuakse klots-klotsi haaval väärtust ja mõne osa puudumine või asendamine teisega viib teinekord ootamatult heade lahendusteni. Finantsjuhtimine peab põhinema mõtestatud andmetel ja just sellele ongi EFTA spetsialiseerunud. 

Äriteenused

Eduka äri tegemisel on bürokraatlik ja juriidiline asjaajamine aeg-ajalt vältimatu. Aga selleks, et saaksid keskenduda oma ettevõtte juhtimisele, mitte bürokraatiale, aitavad Sind EFTA kogenud spetsialistid nii äriühingute asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel kui ka likvideerimisel.

Raamatupidamine

Raamatupidamine on kohustuslik ning vältimatu osa iga ettevõtte igapäevatööst ja on oluline, et see oleks korras ning ettevõtte kohta käivad andmed lihtsasti süstematiseeritud. See on teenus, mida on kulude optimeerimise mõttes tihtipeale mõistlikum osta sisse teenusena, mitte hoida palgal erinevat inimest ja siin saabki EFTA aidata. Sõltuvalt ettevõtte suurusest, tegevusalast ja ärispetsiifikast pakub EFTA erinevaid raamatupidamise teenuseid. 

Virtuaalne finantsjuht

Virtuaalne finantsjuht on veebipõhine rakendus, kuhu saab koondada kogu ettevõtte finants-, müügi- ja muud vajalikud andmed. Rakendus teeb Sinu eest ära tülika andmete sorteerimise töö ning jätab Sulle rohkem aega tegeleda ettevõtte juhtimisega. 

Ärimudelid

Ärimudel kirjeldab selgelt ja ülevaatlikult, kuidas tõepoolest teha raha. EFTA pakub abi ärimudelite loomisel nii alustavatele kui kogemustega ettevõtjatele. Ent ole valmis üllatusteks – kogu ettevõtte tegevus võib selle tulemusel saada täiesti uue suuna!

Võtke ühendust

Veel teenuseid