Viieaastane koostöö kohalike omavalitsustega on loonud soodsa võimaluse uue töövahendi arendamiseks. Oleme leidnud lahenduse ühele aja- ja ressursimahukale protsessile. Rahandusministeeriumi analüüsi järgi kulub finantsteenistuses eelarve ja aruandluse peale kolmandik tööajast, mis tähendab olulist aja- ja rahakulu. Avaliku ja erasektori koostööna arendasime pilverakenduse eelarvetöö korraldamiseks - virtuaalne eelarverakendus ehk VeeRa. See on mõeldud eelkõige avaliku sektori eelarvete planeerimiseks, mis loob mugava infokanali asutuse erinevate üksuste ja osakondade vahel. Koostöö omavalitsustega finantsjuhtimise korraldamisel ning intervjuud kümnete igapäevaselt eelarvestamisega kokku puutuvate professionaalidega said VeeRa arhitektuuri alustalaks. See rakendus toob lihtsuse ja korrektsuse valla finantsasjadesse, mille tulemusena muutub ametnike töö eelarve planeerimisel mugavamaks ning inimlikumaks.

Meie jaoks on oluline, et VeeRa-st ei saaks töövahend üksnes finants- ja Exceli teadmistest pungil spetsialistidele, vaid et nutikas lahendus oleks meeldivaks töövahendiks just kohaliku omavalitsuse allasutuste juhtidele (nt koolide, lasteaedade, kultuuriasutuste jms juhid). VeeRa kasutajasõbralikkus, lihtsus ja mugavus on kahe omavalitsuse eelarve koostamisel tõestatud. Kõige olulisemaks tulemuseks hindame aga vastutustaseme tõusu töötajate osas.
On suur vahe kas eelarve koostatakse kusagil finantsjuhi kabinetis suuliselt vahendatud info põhiselt või sisestab iga üksuse juht ise oma kulunumbrid ning samas ka kommenteerib neid. See loob olukorra, kus teostus ja vastutus rahaliste vahendite planeerimise ning kasutuse osas muutub selgemaks ja läbipaistvamaks, on isikustatud.

VeeRa ja haldusreform. Nutikas abiline valdade eelarvete liitmisel!

Haldusreform on toonud huvitava väljakutse - kuidas liita liidetamatuid. Ühendatavate valdade finantsjuhtide laual on mitmeid erineva struktuuri ja sisuga eelarveid ning need on vaja lühikese ajaga kokku panna õheks uueks eelarveks, mis samas peab tuginema ka eelnevate aastate koondinfole. On vältimatu, et tavalised exceli tabelid saaksid sel juhul olema kilomeetripikkused ning numbrite võrdlemisele kulub lugematu arv nii töö- kui unetunde.

VeeRat planeerides me sellele olukorrale ei mõelnud. Kuid seda rõõmsam oli üllatus kui suurepäraselt VeeRa ka selle keerulise ülesandega iseseisvalt hakkama saab. Selle mängu käivitamiseks on aga kindlasti vaja eelnevalt kokku leppida ühised eelarve reeglid (struktuurid), tõlkida kõigi osapoolte eelarved uute reeglite kohaselt ning sööta kogu info VeeRasse. Kõik järgev on puhas rõõm, sest kogu arvuline minevik on käeulatuses ning võrreldav järgmiseks perioodiks planeeritavate summadega.

VeeRa on ennast näidanud parimast küljest ka eelarvete läbirääkimiste juures, sest lisaks numbritele on ümbrikus peidus ka sisu pool ning nii ülevalt alla kui ka alt üles on võimalik pidevalt infot jagada erinevatele osapooltele.

VeeRa võimalusi saab rakendada nii sisemiste kui avalike arutelude juures, kui valla kodanikke kaasatakse eelarve aruteludesse, näiteks kaasav eelarve korral.

Võtke ühendust

Veel teenuseid