Oleme ootamatult “tänu” COVID-19 koroonaviiruse ülemaailmsele pidurdamatule levikule sattunud ulatusliku tormi keskele.

Pikalt ennustatud majanduskriis on kätte jõudnud ja suur majanduslangus jõuliselt uksele koputamas. Kui lähimineviku majanduskriisid on vallandunud mingi konkreetsete sündmuste poolt, nagu näiteks USA eluasemelaenude mulli lõhkemine aastal 2007 või Lehman Brothersi kollaps 2008. aastal, siis tänast kriisi on küll ennustustes kahtlustavalt oodatud, kuid käesoleval kujul ei ole seda osatud ette näha ka kõige mustemates stsenaariumides. Veel pool aastat tagasi oli stressitase maailma suurimal, USA finantsturul, madal, samuti on võrrelduna 2007. aasta olukorraga madalam majapidamiste võlatase ja ettevõtete võlataseme kasv on olnud järkjärguline jaotudes pikema aja peale.

Kui senini on spekuleeritud, et eesootav kriis saab olema varasematest kindlasti erinev ning ilmselt ka vähem dramaatiline, siis oleme tegelikkuses jõudnud olukorda, mida võrreldakse koguni II maailmasõja aegse surutisega. Rahvsuvaheline kaubavahetus on jahtunud, inimeste liikumine seiskunud, tarbimine minimaalne ning meie tänavatel lendlevad nähtamatud “kuulid,” millega võib iga hetk pihta saada ja haigestuda. Olukord tundub kohati kui unenägu, aga ometigi on see meie tänane karm reaalsus.

Veel enne, kui käimasolev majanduslangus uue tõusu algusesse jõuab, ootavad meid ees rasked ja veel raskemad valikud igal tasandil. Keerulistes oludes parimate võimalike lahenduste äratundmiseks on esmatähtis õigeaegne operatiivne informatsioon.

Veera1

Finantsolukorra detailseks jälgimiseks, kulude hindamiseks ja what if stsenaariumide läbimängimiseks kompaktset lahendust pakub VeeRa - Eestis loodud virtuaalne eelarverakendus.

Lisaks hõlpsasti teostatavale eelarve planeerimisele, on võimalik igapäevaselt reaalajas jälgida tegelikke tulusid ja kulusid ning küsimuste esilekerkimisel jõuda tehingute detailse analüüsini välja.

Viimase uuendusena on VeeRa rakendusse lisandunud täiendavalt interaktiivne visuaalne juhtimistöölaud, mis võimaldab nii eelarvest kompaktset ülevaadet omavalitsuse juhtidele kui info jagamist laiema üldsusega avalikes vaadetes.

 

Esimesena on VeeRa tänastest kasutajatest rakendanud uut juhtimistöölauda Eesti üks edumeelsemaid kohalike omavalitsusi - Järva vald.

Interaktiivne visualiseeritud eelarve vaade võimaldab jälgida eelarve täitmist, investeeringuid ja reservfondi eraldisi. Andmed sünkroniseeritakse igapäevaselt majandustarkvara ja VeeRa rakendusega.

Otsetee eelarve vaatele on leitav valla kodulehelt ja see on avalikult nähtav kõigile huvilistele.

2020 aasta Järva valla eelarvet on võimalik vaadata siit.

Informatsioon on kuvatud viie erisisulise vaatena:

Järva valla eelarve avalik vaade

 

KOONDVAADE eelarve koondsummadega

PÕHITEGEVUSE TULUD vaade kontode detailsuses

PÕHITEGEVUSE KULUD vaade alaeelarvete detailsusega

INVESTEERIMISTEGEVUS vaade ülevaatega investeeringutest tegevusvaldkondade põhiselt, täiendava võimalusega näha suuremad investeeringud eraldi väljatooduna

RESERVFONDI vaade kajastamaks reservfondi eraldisi koos selgitusega.


Informatsioon on ülevaatlikult esitatud nii tabeli kui graafikuna.

Soovides näha konkreetse üksiku rea graafikut, saab seda avada lihtsa hiirevajutusega vastavale nimetusele.

Näiteks: nägemaks graafikuna koondvaate tabelis kajastatud põhitegevuse maksutulusid, vajutage nimetusele "MAKSUD"

Järva vald_maksud

Endisesse vaatesse naasmine toimub hõlpsasti teistkordse vajutusega samale nimetusele.

 

 “Järva vald on Eestis olnud teerajaja ja igapäeva kaasamist läbi Järva valla äpi arendanud. Nüüd siis oleme näiteks Tartu linnale järgi jõudmas eelarve avaliku näitamisega ja läbipaistvust eelarve osas suuresti parendamas. Edaspidi on võimalus jälgida eelarvet päevase täpsusega. Järva valla finantsosakond (koostöös VeeRa meeskonnaga) on palju vaeva näinud, et sellist vaadet huvilistele kuvada. Leian, et sellisel kujul visualiseering on soovijatele mugav eelarve ning selle seisuga tutvumiseks.”
(Järva vallavanem Rait Pihelgas)

Eriolukorra mõjude leevendamise aluseks on kvaliteetne juhtimisinformatsioon ja läbipaistev eelarve.

Eestis on kokku 79 kohalikku omavalitsust ja nendest 37 täna juba kasutavad oma eelarve planeerimiseks VeeRa rakendust.

Järva valla interaktiivne visualiseeritud avalik eelarve vaade selle tänasel kujul võiks kindlasti olla suureks eeskujuks ka teistele omavalitsustele.

Loodame, et järjest rohkem omavalitsusi haarab kinni võimalusest kasutada igapäevaste kaalukate otsuste langetamisel reaalajalist visuaalselt ülevaatlikku informatsiooni ja annab võimaluse laiemal avalikusel olla kursis nende jaoks oluliste teemadega,

 

Et murda läbi tänasest ootamatult "kaela sadanud" kriisist ja langetada raskeid otsuseid käesolevale infotehnoloogi ajastule kohaselt - reaalajalise hästi struktureeritud informatsiooni põhjal ning omades samal ajal valmisolekut ebapopulaarsete või esmapilgul arusaamatute otsuste tausta avalikkusele arusaadavalt tutvustada, kutsuge appi EFTA ja VeeRa ühine meeskond!!

200403 blogi2
Hoia kokku oma finantspersonali ja juhtkonna väärtuslikku tööaega ja vali juba algusest peale enda kõrvale viljakasse pinnasesse istutatud ja hoolsalt kasvatatud elujõuline istik, mis peab vastu ka kõige keerulisematele tingimustele ja rahuldab ka kõige nõudlikemaid ootusi!

 

Võta julgelt meiega ühendust!

 

Vaata lisaks www.veera.eu


Võtke ühendust

Veel teenuseid