Oleme juba 7 aastat teinud koostööd KOV-dega, olles partneriks kogu finantsosakonna töös ning optimeerides vajalikke tööprotsesse. On ilmselge, et seoses haldusreformiga on muutumas ka finantsosakonna roll, mis tulevikus saab toimima efektiivse tugiteenusena.

Ühinenud omavalitsustes on vajadus vaadata üle finantsstruktuuri protsessid ning sellest tulenevalt kirjeldada toimemudel. Vana süsteemi ei ole enamasti mõistlik integreerida uuele, muutunud vajadustega vallale. Vaja on RESTARTI.

Restarti tuleks käsitleda kui võimalust muuta süsteeme paremaks ja efektiivsemaks. Tuleb meeles pidada, et haldusreformi eesmärk on muuta valla juhtimine tõhusamaks igas valdkonnas.

Millest alustada?

  • Kaardistada olemasolevad protsessid.
  • Kirjeldada protsesside põhiselt toimemudel, mis oma sisult on koostöökokkulepe finantsosakonna ja allüksuste vahel.
  • Luua üleminek tekkepõhisele eelarvestamisele.

Koostas: EFTA


Võtke ühendust

Veel teenuseid