Igal ettevõtjal on kohustus tagada, et ettevõtte raamatupidamine oleks korraldatud vastavalt seadusele ja muudele seadusest tulenevatele nõuetele. Lisaks teab iga tark ettevõtja, et efektiivne raamatupidamine aitab kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele.
Küsimus on, kas teha ettevõtte raamatupidamist ise, palgata raamatupidaja või osta sisse raamatupidamisteenust?

EFTA 20-aastane kogemus on näidanud, et raamatupidamisteenuse sisseost sobib nii mikro- kui ka suurettevõttele. Meil on kogemusi mitmetes erinevates valdkondades: kaubandus, ehitus, tootmine, erinevad sihtasutused ja spordialaliidud. Oleme edukalt aidanud tõsta ettevõtete raamatupidamistöö efektiivsust, pakkudes personaalseid lahendusi, samas vähendades ettevõtja kulusid.
Osutame teenust Internetipõhises programmis Directo, mis võimaldab ettevõtjal soovi korral iga hetk ligipääsu oma andmetele. Töötame iga päev selle nimel, et muuta raamatupidamisteenuse osutamine efektiivseks ja mugavaks mõlemale osapoolele. 
Võta meiega kontakti ja too juba täna oma raamatupidamine EFTAsse, oleme hea meelega ka Sinu teejuhiks finantsmaailmas!

 

Oma raamatupidaja

Teenuse sisseost

Kvaliteet Raamatupidaja tase teadmata. Juht peab ise hindama. Auditeerimiskohustuse korral annab hinnangu audiitor. Kvaliteedi tagab pikaajaline kogemus, ettevõtte suurus ja kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu.
Teadmised ja kogemused Ühe raamatupidaja teadmised ja kogemused. Büroo teadmised ja kogemused on alati suuremad kui ühe inimese omad.
Koolitus Kes otsustab raamatupidaja koolitusvajaduse ja koolituste valiku üle? Lisakulu ettevõttele. Töötajaid koolitatakse süstemaatiliselt- on tagatud valdkonna arengute ja muudatustega kursisolek. 
Inimesed Üks raamatupidaja, kes muuhulgas puhkab ja on haige. Büroo ei puhka ega ole haige. Ühe kliendiga tegeleb mitu inimest. Raamatupidamine on tõrgeteta korraldatud.
Vastutus Vastutus raamatupidamise korraldamise eest  lasub ettevõtte juhil. Büroo vastutab teenuse osutamise eest.
Teenuse osutajal vastutuskindlustuse leping.
Lisandväärtus - Täiendavad teenused. 
Programm ja andmebaas Raamatupidamisprogrammi ost või rent, andmebaasi säilivuse tagamine ja varukoopiate teostamine ning IT-tugi raamatupidajale on ettevõtte juhi korraldada ja vastutada. Programm ja andmebaas on büroo poolt hallatud ja kliendile on tagatud andmebaasi säilimine.
Kulud Raamatupidaja töötasu ja kaasnevad maksud. Puhkusetasu ja tema asendaja tasu. Koolitamise kulu- koolitused, käsiraamatud, ajakirjad. Töökoht raamatupidajale - ruum, mööbel, arvuti. Bürootarvete kulu. Raamatupidamisprogrammi litsentsi ostu- või rendikulu. Raamatupidamise andmebaasi hoolduse ja säilitamisega seotud IT-kulud. IT-kulud seoses süsteemi haldamisega. Raamatupidamisteenuse maksumus vastavalt lepingule.

Koostas: EFTA
Tabel: Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit

Vaata ka meie ärisektori ja avaliku sektori raamatupidamisteenust.


Võtke ühendust

Veel teenuseid