Ettevõtte juhtimisel tuleb iga päev võtta vastu erinevaid otsuseid ja leida vastuseid küsimustele, mis mõjutavad ettevõtte käekäiku täna ja tulevikus. Kas praegusel hetkel on targem investeerida või mitte? Kust leida vaba finantsi? Kas laiendada tootmist või kärpida püsikulusid? Üks variant on teha kõike sisetunde järgi, hoolimata sellest, mida räägivad numbrid ja andmete analüüs.

Pikemas perspektiivis on siiski kasulikum ja kasumlikum langetada otsuseid läbimõeldult, tuginedes ettevõtte finantsanalüüsile ja -aruandlusele.

Kust saada andmeid?

Siinkohal on oluline efektiivne koostöö ettevõtte juhtkonna ja raamatupidamise vahel. Raamatupidaja igapäevane töö on andmete töötlus ja arvete haldamine, vajalike aruannete esitamine (deklaratsioonid Maksuametile, statistikaaruanded, finantsaruanded pangale jne), palgaarvestus jne. Paljudel juhtudel siinkohal raamatupidaja töö lõpebki ja ettevõtja on rahul sellega kui vajalikud aruanded on õiegaegselt esitatud ja jooksvad küsimused lahendatud. Efektiivses juhtimises peaks aga selles punktis töö alles algama. Andmete grupeerimine, kuluarvestus, eelarvete ja prognooside koostamine. Tänapäeval on palju erinevaid võimalusi andmete analüüsiks ja aruandluseks. Raamatupidamisprogramme saab ühildada teiste andmebaasidega ja seadistada vastavalt iga ettevõtte vajadusele. Nii saab luua ettevõtjale just sellised juhtimisaruanded nagu hetkel vaja. Põhjalikult läbimõeldud juhtimisaruanded annavad operatiivset infot selle kohta, kuidas on ettevõttel läinud võerreldes eelarvega, kas ja millised on kõrvakaldumised ja siit tulenevalt saab juba juhtkond teha vajalikud otsused edasiseks.

Alustada tuleb algusest

Nagu iga toimiva süsteemiga, tuleb ka juhtimisaruandluse puhul alustada algusest. Kõige olulisem on püstitada konkreetsed ja selged eesmärgid ja lähteülesanded. Kas eesmärk on kärpida kulusid? Suurendada müüginumbreid? Leida vabasid finantsvahendeid uuteks investeeringuteks? Kui eesmärk on selge ja kõigile töötajatele arusaadav, saab koostöös raamatupidamisega leida sobiva lahenduse aruandluse ja andmeanalüüsi jaoks. EFTA on oma töös edukalt rakendanud ClikView baasil toimivat lahendust Virtuaalne Finantsjuht . Kui Sinu ettevõttel veel ei ole hästi toimivat juhtimisarvestust, siis võta meiega ühendust ja koos töötame välja parima lahenduse just Sinu jaoks.

EFTA Accounting OÜ


Võtke ühendust

Veel teenuseid