Oma sisult on tegemist ikka ühe ja samaga – raamatupidamisega, mille eesmärk on tegeleda võimalikult vähe paberkandjal dokumentidega, kasutada igal võimalusel digitaalseid kanaleid ja andmetöötlust ning mis kõige tähtsam, anda ettevõttele jooksvat ülevaadet finantsidest igal ajahetkel.

Seoses raamatupidamise automatiseerimisega ja digitaalsete dokumentide levikuga igas valdkonnas, on palju muutunud ka raamatupidaja roll. Online-raamatupidamine aitab kokku hoida töötajate ajakulu, lisaks materjalide kulu. Laiemas plaanis tähendab see kõik ka loodusesõbralikumat töökorraldust (väiksem paberikulu; miks mitte ka väiksem kütusekulu, kui kasutada dokumentide edastamiseks tänavaliikluse asemel digikanaleid).

Kuidas minna üle online-raamatupidamisele?

Kõige tähtsam on igal ettevõttel eeltöö, vajaduste ja soovide kaardistamine. Online-raamatupidamineTuleb läbi mõelda: kes sisestab arveid, kes kontrollib, kes menetleb, kinnitab jne; kellele on vajalik ligipääs raamatupidamisprogrammi; milliseid aruandeid ja kes neid vajab? Kõik võimalikud aspektid tuleks enda ettevõttepõhiselt läbi mõelda ja vastavalt sellele tegutseda. Määrata vastutajad, luua ligipääsuõigused programmi, seadistada aruandlus ja muu vajalik. Kui süsteemid on paigas, on võimalik efektiivselt tööle asuda, võites aega ja raha.

Online-raamatupidamise eelised:

  • dokumentide kiirem ja efektiivsem edastamine ja töötlemine, tööde dubleerimise vähendamine
  • müügiarvete koostamine otse raamatupidamisprogrammis
  • digikujul dokumentide turvaline säilitamine (sh kulutshekid, mille paljundamine ei ole enam vajalik)
  • ettevõtjal on igal ajahetkel ligipääs raamatupidamisandmetele
  • maksekorralduste import panka

Mõned ettevõtjad arvavad ekslikult, et online-raamatupidamine on midagi tüütut ja keerulist, tegelikult vastupidi, see on lihtne, selge ja tõhus. Kõik süsteemid luuakse iga ettevõtja vajaduste põhiselt, kasutades täpselt nii palju funktsioone kui hetkel ettevõtja jaoks vajalik.

Uuri lähemalt EFTA online-raamatupidamise teenuse kohta.

Kui Sinu ettevõte veel ei kasuta online-raamatupidamise eeliseid, aga sooviksid seda teha, siis võta meiega ühendust ja koos leiame parima lahenduse.

Koostas: EFTA Accounting OÜ


Võtke ühendust

Veel teenuseid