Soovime jagada kogemust, mille oleme omandanud viimase 7 aasta jooksul tihedas koostöös kohalike omavalitsustega.  

Oleme koos õnnelikud, kui Sa usud, et:

 • finantsarvestus peab olema selge ja lihtne;
 • töö finantsidega on rõõm, mitte vaev; EFTA KOV finantsarvestus
 • plaanide ja eelarvete koostamine on meeskonnatöö, kus oma panuse annavad nii finantsinimesed kui ka muude erialade vastutajad ja spetsialistid;
 • hea kommunikatsiooni aluseks on voogav info nii valla sees kui väljas;
 • ei ole oluline, mitu inimest tööd teeb. Oluline on, et töö on mõtestatud ja tulemuslik ning iga töötaja tunnetab oma rolli juhtimisahelas;
 • uudishimu on edasiviiv jõud. Ka igapäevane raamatupidamine toob lauale põnevaid väljakutseid ning võimaldab kasutada kaasaegseid lahendusi;
 • info jagamine avaliku raha eesmärgipärase kasutamise kohta on üks kaasaja juhtimise edutegureid ning annab kõrge usaldusreitingu valla valitsemisele;
 • soovid rakendada oma töös finantstoimemudelit. See on kokkulepe finantsinimeste ja valdkonna juhtide vahel, milles kirjeldatakse osapoolte ootused ja kohustused. Toimemudelit rakendades korrastuvad süsteemid vähem kui kolme nädalaga. 

 

Meie koostööl puudub kaugem siht, kui soovid:

 • hoida süsteeme ja inimesi segaduses;
 • vältida lihtsust ning läbipaistvust;
 • kulutada aega „lõikamisele ja kleepimisele“ ning muudele asendustegevustele, mis ei loo väärtust;
 • rakendada süsteeme, mis loovad täiendavat keerukust.

 

Võta meiega ühendust juba täna!


Võtke ühendust

Veel teenuseid